Volgen

Vergelijken constructie in de Hypotheek ranking

In Figlo Hypotheken kan eenvoudig een vergelijkend overzicht worden opgesteld met hypotheekproducten die passen binnen de ingevoerde constructie.

 

De nieuwe ranking functie bespaart uitwerktijd en onderbouwt de productkeuze cijfermatig. Het overzicht vergelijkt en sorteert de productcombinaties op basis van de gewogen offerterente, de bruto rentelast en de totale rentelast. Bij het bepalen van de totale rentelast is rekening gehouden met het renteverloop ('looptijdrente') effect. Met één druk op de knop 'Constructie vergelijken' kunnen de hypotheekdeel producten vervolgens worden overgenomen naar de begroting. Via de pdf-knop kan de gemaakte vergelijking worden vastgelegd.

 

De knop 'Constructies vergelijken' is toegevoegd aan het onderdeel ‘Nieuwe hypotheek’ op de Begroting. Voordat de vergelijking kan worden gemaakt, moeten de hoofdsommen, de gewenste hypotheekvormen en de gekozen rentevast periodes zijn ingevoerd bij het onderdeel Hypotheekdelen. Standaard worden alle actieve hypotheekaanbieders en actieve producten betrokken in de vergelijking. In geval er sprake is van een huisselectie, dat is het geval als één of meer aanbieders zijn uitgezet in de Manager, wordt die toegepast.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen