Volgen

Wetgeving update juli 2022

Elk jaar wordt per 1 juli het brutominimumloon aangepast. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van verschillende uitkeringen, zoals de AOW, ANW en IOAW. Tevens is het maximumdagloon voor de WW- en WIA-uitkeringen aangepast. Het voorstel voor het niet indexeren van de kinderbijslag is vervallen, waardoor de kinderbijslag per 1 juli weer is geïndexeerd. De wijzigingen zijn doorgevoerd in de Figlo Engine en worden per 1 juli 2022 automatisch actief.  

Naar aanleiding van deze wijzigingen zal er een Figlo update plaatsvinden op 01 juli 2022 om 00:00 uur. Er zal geen downtime van de Figlo applicaties zijn.
U bent dus vanaf 1 juli 2022 actueel met uw advisering. Elk actief dossier zal vanaf dat moment worden doorgerekend met deze nieuwe sociale cijfers.

Een compleet overzicht en uitgebreidere toelichting is te vinden in de bijlage.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen