Volgen

Hoe voer ik de Private lease conform de nieuwe toets regels van 1 april 2022 in?

 

Per 1 april 2022 worden nieuwe contracten ingeschreven voor 100% en hoeft niet meer teruggerekend te worden.

U voert dit in Figlo op middels een annuïtaire lening  met de leasesom gedeeld door de looptijd in jaren. Als de rente niet bekend is, voert u de rente op die de lasten het best benadert. Dit kan 0% zijn. 

 

Het BKR gaat dan alle nieuwe private autolease contracten voor het volledige bedrag inschrijven. Dit heeft gevolgen voor de toetsing en de maximale financieringslast van een hypotheek.

 

Conform het advies dat het Nibud heeft afgegeven, zullen alle contracten per 1 april voor de volledige werkelijke lasten getoetst moeten worden. Voor de datum van nieuwe toetsing is het bindend aanbod  leidend. Dit houdt in dat alle nieuwe contracten conform het bedrag en de looptijd die in het BKR staan op werkelijke lasten getoetst kunnen worden.

 

Op dit moment is onbekend of het BKR ook de oude constructies voor 100% gaat (laten) inschrijven. Wanneer het BKR de oudere inschrijvingen niet gaat corrigeren naar de werkelijke 100%, dan zal hier ook een terugrekenfactor naar 100% (delen door 0,65) toegepast moeten worden dit zodat alle contracten op eenzelfde wijze getoetst gaan worden.


Voor meer informatie en Toets voorbeelden, verwijzen wij u naar de NHG site : https://www.nhg.nl/nhg-actueel/private-autolease-in-bkr/ 

 

Alleen als de private lease voor 1-4-2022 is geregistreerd moet u het nog omrekenen.   

Zie daarvoor het eerdere artikel over Private Lease: https://figlo.zendesk.com/hc/nl/articles/115003116486-Hoe-voer-ik-een-Private-Lease-in-Figlo- 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen