Volgen

Leegwaarde ratio

Op een onroerende zaak met als soort woning ‘2e woning’ of ‘belegging’ kunt u aangeven of de leegwaarderatio moet worden toegepast. Aan de hand van de WOZ-waarde en het saldo van de huurinkomsten en huurlasten wordt de leegwaarderatio automatisch berekend.

De leegwaarderatio is een percentage van de WOZ-waarde van een woning. Het percentage hangt af van de verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde van de woning.

mceclip0.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen