Volgen

Bron waardebepaling

Het veld Bron waardebepaling is toegevoegd aan de gegevens van een onroerende zaak. Daarmee is het mogelijk om zowel in Figlo Start als op de begroting in Figlo Hypotheken aan te geven hoe het bedrag van de marktwaarde tot stand is gekomen. Dit gegeven wordt automatisch doorgegeven via een HDN-aanvraagbericht (AX) voor zowel het onderdeel ‘Huidig Object’ als het onderdeel ‘Object’.

 

Figlo Start:

 

 

Begroting:

 

 

 

mceclip2.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen