Volgen

Desktop Taxatie®

De nieuwe NHG-norm 2022 norm Desktop Taxatie® is toegevoegd. Het financieren van een aankoop, herfinanciering of extra hypotheek op basis van de Desktop Taxatie® norm houdt in dat de gevraagde hypotheek maximaal 90% van de marktwaarde voor verbeteringen kan bedragen. Door de waarde 'Desktop Taxatie®' te selecteren voor het veld Bron waardebepaling bij het onderdeel Woning op de begroting, wordt automatisch de nieuwe maximale Loan-to-value (LTV) norm toegepast.

 

Met de nieuwe Desktop Taxatie® norm eraan toegevoegd hanteert Figlo Hypotheken drie verschillende LTV-maximumpercentages, namelijk 90% (desktop), 100% (regulier) en 106% (verhoogde grens voor energiebesparende maatregelen). Nieuw is dat de toegepaste norm voor het plan wordt getoond bij het onderdeel Details, bij het gedeelte 'Hypotheek tov woning (LTV)'. Ook de rekenbutton voor het automatisch bepalen van het nieuwe hypotheekbedrag houdt rekening met het toegepaste maximumpercentage. Tevens kleurt het LTV-percentage rood als de verstrekking hoger is dan het van toepassing zijnde percentage en volgt een waarschuwende tekst in het meldingen kader.

 

Bij een verstrekking op basis van een Desktop Taxatie® wordt de bevoorschotting puur gebaseerd op de marktwaarde voor verbeteringen. In dat geval is het veld marktwaarde na verbeteringen niet in te vullen. Momenteel passen verschillende hypotheekaanbieders de desktopregel toe op de eigen bankennorm. Daarom geldt bovenstaande zowel voor NHG als voor de bankennorm. Geldt op een specifieke bankennorm een ander maximumpercentage dan de 90% dan kunt u gerust verder werken en de notificaties negeren.

 

Hieronder een versimpeld getallenvoorbeeld voor een herfinanciering van niet-NHG naar NHG.

 

Op basis van een Desktop Taxatie® is de actuele marktwaarde van de woning bepaald op 340.000. Het bedrag van de openstaande hypotheek is 140.000. Verder zijn de volgende kosten en investeringen: boete en kosten 10.000, verbeteringen 20.000 en energiebesparende voorzieningen 30.000. De gevraagde nieuwe hypotheek is gelijk aan het totaal van de kosten en bedraagt 200.000.

De financiering van 200.000 is haalbaar op het maximum LTV-Desktop Taxatie® percentage van 90% van 340.000, zijnde maximaal 306.000.

Echter de hypotheek is niet haalbaar op de aanvullende NHG-kostengrens controle. Want de woningwaarde (340.000) plus waarde vermeerderende investeringen (50.000), samen opgeteld een bedrag van 390.000, overstijgen de verhoogde kostengrens van 376.300 (cijfer 2022).

Alleen de verbeteringen uitvoeren is ook geen optie. Want ook die som (340.000 + 20.000 = 360.000) overstijgt de standaard kostengrens van 355.000 (cijfer 2022). Alleen de energiebesparende maatregelen uitvoeren (340.000 + 30.000 = 370.000) is wel mogelijk, dat past prima binnen de norm van 376.300.

 

Bron waardebepaling:

Het veld Bron waardebepaling is toegevoegd aan de gegevens van een onroerende zaak. Daarmee is het mogelijk om zowel in Figlo Start als op de begroting in Figlo Hypotheken aan te geven hoe het bedrag van de marktwaarde tot stand is gekomen. Dit gegeven wordt automatisch doorgegeven via een HDN-aanvraagbericht (AX) voor zowel het onderdeel ‘Huidig Object’ als het onderdeel ‘Object’.

Zie het artikel over de bron waardebepaling.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen