Volgen

De pensioenopbouw bij WW en AO moet anders zijn dan bij lang en gezond leven. Hoe kan ik dit goed verwerken in Figlo?

Vraag: Zoals ik het nu heb ingevoerd blijft de inkomenssituatie na pensionering in geval van een AO of WW situatie hetzelfde als voor de situatie van lang en gezond leven. De oorzaak hiervan is dat de maximaal te bereiken pensioenrechten gehandhaafd blijven, ondanks de WW-periode (wat op zich niet kan, de pensioenopbouw wordt dan stopgezet) en ondanks de AO-periode. Bij de AO-situatie in onze berekening (standaard 50% AO en benutting 50% resterende verdiencapaciteit) is er nog wel pensioenopbouw, maar niet meer volledig.

 

Antwoord: In geval van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid heeft dit gevolgen voor de pensioenopbouw. Op voorhand is niet exact te bepalen wat de gevolgen zijn voor de pensioenopbouw. Wat u wel kunt doen is de pensioenproducten in het scenario werkloosheid en arbeidsongeschiktheid aanpassen. U wijzigt de pensioenuitkering in het bedrag dat het geschat zal gaan worden. U moet deze aanpassing zowel bij werkloosheid als bij arbeidsongeschiktheid doen (tweemaal). Als u er in de huidige situatie al rekening mee wilt houden voor het scenario AO en WW, doet u deze aanpassing in Figlo Start. Dan worden de wijzigingen ook automatisch van kracht voor alle plannen in het dossier. Als u er alleen in een specifiek plan rekening mee wilt houden wijzigt u het pensioenproduct alleen bij wijze van aanname in Figlo Planning of het startscherm van Figlo Hypotheken. Let op dat er bij AO de eerste twee jaar nog pensioenopbouw is, omdat er dan wordt door betaald door de werkgever

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen