Volgen

PFO en PFA rapport

De rapporten Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO) en Persoonlijk Financieel Advies (PFA) zijn veelgebruikte rapporten, waarmee overzichtelijke en goed leesbare rapporten konden worden opgesteld. Deze rapporten zijn ook beschikbaar vanuit Figlo Start, Hypotheken en Planning.
In het menu onder Rapportage ziet u de button PFO-PFA Rapport. Hiermee rapporteert u het welbekende persoonlijk financieel overzicht (PFO) of het persoonlijk financieel advies (PFA).

mceclip6.png

PFO

Vanuit de huidige situatie maakt u een PFO-rapport.
In het PFO zijn jaaroverzichten opgenomen. Welke jaren moeten worden opgenomen in het gedetailleerde jaaroverzicht geeft u aan bij de Jaarselectie detailoverzicht.

Bij de scenario selectie voor PFO worden standaard PFO-scenario’s gebruikt, deze zijn niet aan te passen. In de kolom Jaar stelt u de representatieve peiljaren in voor de financiële situatie in het betreffende scenario. Klik op Rapporteren voor het aanmaken van een Word-bestand. Het rapport wordt dan automatisch gegenereerd en is daarna te downloaden, te bewerken en te delen met uw klant.

mceclip0.png

PFA
Vanuit een financieel plan of een hypotheekplan maakt u een PFA-rapport

Net als bij het PFO-rapport kiest u onder Jaarselectie detailoverzicht de gewenst jaren voor het gedetailleerde overzicht in het rapport.

mceclip1.png

Inhoudsopgave

Bij het aanmaken van het PFA past u de onderdelen van het rapport aan in het onderdeel Inhoudsopgave. Door onderdelen aan- of uit te zetten worden ze wel of niet opgenomen in het rapport.

mceclip4.png

Vergelijken

Selecteer hier de scenario’s die worden opgenomen in de vergelijkingsgrafieken in het rapport. Het maximaal aantal te selecteren onderdelen voor de vergelijking is veertien.

mceclip3.png

Scenario selectie

Omdat in het rapport een type scenario slechts eenmaal voorkomt, selecteert u hier het gewenste  scenario. Als van een type maar één scenario aanwezig is, is het scenario niet aan te passen.

mceclip2.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen