Volgen

Hoe berekend Figlo de terugverdientijd?

 

De terugverdientijd is een indicatieve berekening dat uitgaat van een volledige herfinanciering inclusief de kosten zonder rekening te houden met de eigen middelen. 

Verder kijken we alleen naar het rentevoordeel dat er wordt behaald. Het verschil in premie/inleg  laten we buiten beschouwing. Het is dus niet tot in detail uitgewerkt.

Voor de nieuwe hypotheek nemen we de gewogen gemiddelde toetsrente , die doen we maal het hypotheekbedrag, dan komt u op een 'X bedrag' per maand uit.  Van de rentelast van de oude hypotheek halen we  dat 'X bedrag' er van af. Dat is het rentevoordeel per maand.  

Als u dan de oversluitkosten deelt door dat rentevoordeel, komt u op het aantal maanden. 

 

*Voor een annuïteitenhypotheek is de rente elke maand een klein beetje lager. Hiermee wordt geen rekening gehouden in de berekening van de terugverdientijd.

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen