Volgen

Maxim

Inleiding

HDN werkt aan de opzet van een nieuw HDN-platform. Figlo gebruikte voor het valideren van HDN berichten de applicatie Flex. Met het oog op dit nieuwe HDN-platform heeft Figlo een eigen applicatie ontwikkeld voor het valideren van HDN-berichten, de Maatschappij specifieke Xml Interpretatie Module, oftewel MAXIM.

MAXIM controleert op basis van de laatst bekende HDN-schema's van de maatschappijen, of de ingevulde aanvraaggegevens voldoen aan de gestelde eisen van de betreffende hypotheekaanbieder.

Hoe werkt MAXIM?

Een bericht dat vaak gevalideerd wordt met MAXIM is een AX bericht. Een AX bericht is een bericht voor het aanvragen van een hypotheekofferte. MAXIM controleert op basis van de laatst bekende schema's van de maatschappijen of de ingevulde aanvraaggegevens voldoen aan de gestelde eisen van de betreffende hypotheekaanbieder.

De nieuwe applicatie geeft duidelijk aan bij welke onderdelen een actie benodigd is. Dat gebeurt met behulp van foutenaantallen in rode bolletjes. Een fout kan worden opgelost door gegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Navigeren vindt plaats door te klikken op een onderdeel (kopregel) met een driehoek ‘uitklap’ symbool ervoor. In het geval een onderdeel wordt aangeklikt, toont de applicatie de invoergegevens eronder.

blobid0.png 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen