Volgen

NHG-kostengrens voor reeds eigenaar-bewoner

Voor meer uniformiteit binnen de voorwaarden en normen NHG gaat de kostengrens ook gelden voor oversluiten en voor een aanvullende of extra hypotheek. Door deze wijziging is het niet meer mogelijk om een lening van niet-NHG over te sluiten naar NHG als de woningwaarde hoger is dan de kostengrens. Dat is een aanscherping van de NHG-regels ten opzichte van de 2019 normen.

Daarnaast is het bij oversluiten niet meer verplicht om de bijkomende kosten mee te financieren. Het is toegestaan om deze uit eigen middelen te voldoen, zodat de kostengrens volledig kan worden benut voor de uitstaande lening. Dat is zogezegd een verruiming van de NHG-regels ten opzichte van de 2019 normen.

Rekenvoorbeeld kostengrens

Stel dat het plan is om een bestaande niet-NHG-hypotheek onder NHG-garantie te brengen door het oversluiten van de hypotheek. Waarbij het totaal van de kosten uitkomt op € 311.000. Zijnde de aflossing van de bestaande hypotheek (€ 300.000), een vergoeding renteverlies of boeterente (€ 7.000) en de financieringskosten (€ 4.000).

In die situatie is een nieuwe hypotheek met een hoofdsom van € 311.000 niet toegestaan op de NHG-normen van 2020. De hoofdsom mag namelijk niet hoger zijn dan de kostengrens van € 310.000.

Wordt er echter gekozen om € 1.000 eigen middelen in te brengen, wat zorgt voor een nieuw hypotheekbedrag van € 310.000, dan wordt daarmee wel aan de hoofdsom eis voldaan en is financiering mét NHG toegestaan.

mceclip0.png

Marktwaarde eis

Een andere belangrijke nieuwe voorwaarde is de marktwaarde eis, in situaties waarbij een bestaande niet-NHG-hypotheek onder NHG-garantie wordt gebracht. De marktwaarde mag niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens van € 310.000. Uiteraard is deze kostengrens hoger wanneer er sprake is van energiebesparing (€ 328.600).

Daarbij blijft overigens de maximum LTV-eis van 100% onveranderd van kracht.

Voor bovenstaand getallenvoorbeeld zou dat betekenen dat bij een marktwaarde van € 310.000 het plan kan worden uitgevoerd. Is de marktwaarde hoger dan € 310.000 dan is NHG-garantie niet mogelijk.

Zuiver oversluiten

Tot slot nog aandacht voor een bijzondere situatie voor de reeds eigenaar-bewoner: het zuiver oversluiten van NHG naar NHG. Er is sprake van NHG-garantie op de bestaande hypotheek en het enige doel is oversluiten vanwege betere voorwaarden bij een andere aanbieder. Met ‘zuiver’ wordt bedoeld dat de gemaakte kosten alleen mogen bestaan uit vergoeding renteverlies, financieringskosten en de af te lossen bestaande hypotheekschuld. In dat geval hoeft niet te worden voldaan aan de kostengrens eis voor de hoofdsom én de marktwaarde.

De berekeningen en meldingen zijn hierop aangepast. Zodat bij de reeds eigenaar-bewoner situaties (oversluiten en extra/aanvullend) de kostengrens in acht wordt genomen. In deze versie wordt de informatie of er sprake is van NHG-garantie op de bestaande hypotheek(delen) automatisch afgeleid van de inventarisatie gegevens. In een volgende versie wordt laatstgenoemde informatie ook zichtbaar op de begrotingspagina en kan dan eventueel door de gebruiker worden aangepast. Tot slot bevat een volgende versie ook een uitbreiding van de getoonde LTV-detailinformatie voor NHG-posten.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen