Volgen

Berekeningen

Vanaf versie 12.0:

Lijfrentekapitaal in BV

Een hoger kostenpercentage voor de commerciële waardering van een stamrecht in de BV-module leidde onterecht tot een hogere stamrechtuitkering. Dat is aangepast.

Kindgebonden budget

Een paar kleine verbeteringen zijn doorgevoerd in de berekening van het kindgebonden budget. Zo wordt nu de alleenstaande ouderkop naar rato in een jaar berekend.

Zorgtoeslag

Een paar kleine verbeteringen zijn doorgevoerd in de berekening van de zorgtoeslag.

Nieuwe sterftetafels

De meest recente Nederlandse sterftetafels (GBMV 2013/2018) zijn nu beschikbaar. Nieuwe kaarten rekenen automatisch met deze sterftetafels.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen