Volgen

Figlo Planning: Sparen en ontsparen

Vanaf versie 12.0:

In een financieel plan kan gebruik gemaakt worden van sparen en ontsparen op de wijze zoals u dat gewend bent in Figlo Advisor. Overschotten ten opzichte van het gewenst resterend budget kunnen worden ingelegd in het vermogen. Tekorten ten opzichte van het gewenst resterend budget kunnen worden opgenomen uit het vermogen.

U kunt sparen en ontsparen aan- of uitzetten. Ook kan worden ingesteld op welke rekeningen een overschot wordt ingelegd en uit welke rekeningen geld wordt opgenomen in geval van een tekort. Ook kan worden ingesteld met welke prioriteit de rekening gebruikt wordt.

Ook kan een limiet (bij overschotten) of een bodem (bij tekorten) worden ingesteld op een specifieke rekening.

mceclip0.png

In dit voorbeeld wordt een overschot eerst ingelegd in de spaarrekening, tot een saldo van € 40.000 is bereikt, daarna wordt het resterende overschot ingelegd in de beleggingsrekening.

Bij een tekort wordt eerst geld opgenomen uit de spaarrekening, tot deze een bodem van € 5.000 heeft bereikt, daarna wordt de beleggingsrekening aangesproken voor het aanvullen van het tekort.

Nieuwe grafiek budget inclusief sparen en ontsparen

Er is nu een grafiek waarin het gewenst resterend budget inclusief het effect van sparen en ontsparen inzichtelijk wordt gemaakt.

mceclip1.png

In dit voorbeeld ziet u dat de overschotten worden gespaard naar rekeningen, dat er op een gegeven moment geld wordt opgenomen uit rekeningen om het tekort op te lossen en vervolgens dat er tekorten zijn, omdat er onvoldoende middelen zijn om het gewenst resterend budget te behalen.

 

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen