Volgen

Automatisch dividend uitkeren

Vanaf versie 12.0:

Klanten met een eigen BV hebben in veel gevallen liquiditeit binnen de BV beschikbaar waarmee ze met dividenduitkeringen het budget willen aanvullen. Het was vaak omslachtig om dit te bereiken. Zo moest eerst het behaald resterend budget worden afgezet tegen het gewenst resterend budget. Het netto tekort per jaar moest dan tegen het geldende AB-tarief worden gebruteerd en voor elk jaar of periode kon dan handmatig een reeks uitdelingen winstreserve worden aangemaakt.

blobid0.png

Deze omslachtige manier is opgelost met een eenvoudige druk op de knop. In Figlo Advisor heeft de gebruiker in het transactiescherm van de Winstreserve op de balans een knop waarmee automatisch een reeks transacties aanmaakt wordt ter grootte van het voor box 2 gebruteerde netto tekort ten opzichte van het gewenst resterende budget.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen