Volgen

Hoofdsom SEW Hypotheek wordt 2x meegenomen in Figlo Hypotheken


De hoofdsom van de bestaande SEW hypotheek in Figlo Start wordt in de berekening van de openstaande schuld onder verkoopverlies huis in Figlo Hypotheken 2x meegenomen.

Dit heeft te maken met het feit dat er naast de hoofdsom in de SEW ook een openstaande schuld is opgevoerd. De openstaande schuld kunt u op 3 manieren in Figlo Start opvoeren. Wanneer de openstaande schuld op bedrag staat wordt het bedrag dat u dan op voert gebruikt voor verhoging of verlaging van de hypotheek en wordt dit bij de hoofdsom opgeteld of afgetrokken. Geeft u aan dat het om een nieuwe waarde gaat dan kunt u het nieuwe bedrag van de openstaande schuld opgeven en de datum per wanneer deze nieuwe waarde in gaat, wanneer er bijvoorbeeld een aflossing gedurende de looptijd van de hypotheek heeft plaats gevonden. 

mceclip0.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen