Volgen

BOI nummer - update

 

*** update ***

Onlangs heeft u bericht ontvangen dat release 13.0 is uitgebracht. In deze release is een aanpassing gedaan voor bovenstaande melding. Het BSN-nummer wordt niet meer meegegeven in het HDN bericht. Dit geldt voor AX- en LX-berichten. 

 

mceclip1.png

Het BOI nummer is een nummer wat gekoppeld is aan de IVO (inkomensverklaring onderneming). Dit nummer kan beschikbaar worden gesteld door de ondernemer zelf.

U kunt op 2 manieren de aanvraag doen (mits geaccepteerd door de maatschappij) en dat is door niet met de IVO te werken maar het inkomen van de laatste 3 jaar op te geven.

Dit doet u op de inkomenskaart van de ondernemer. Daar kunt u ook de IVO uitvinken waardoor er niet meer gevraagd wordt om het BOI nummer (dossiernummer).

Overigens zijn de voorwaarden van de diverse maatschappijen soms afwijkend. Het kan zijn dat in geval van een NHG  aanvraag het noodzakelijk is om met de IVO te werken. Enkelen stellen dit als voorwaarde.

Voor Optie 2 verwijzen wij u naar het volgend artikel:

https://figlo.zendesk.com/hc/nl/articles/360030725252-Verzenden-HDN-aanvraag-met-NHG-voor-ondernemer-geeft-foutmelding-in-Flex- 

 

Zie onderstaand artikel van HDN voor meer informatie over de inkomensverklaring ondernemer.

U kunt dit ook nalezen op de website van HDN:

https://www.hdn.nl/inkomensverklaring/

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen