Volgen

Lopende ORV kopiëren

Figlo Hypotheken ondersteunt voor de woningwensen Herfinanciering (uitgebreid) en Extra hypotheek de mogelijkheid om een advieskeuze te maken voor de lopende hypotheekproducten. Lopende aflosproducten in het advies kunnen worden gestopt of ongewijzigd worden voortgezet. Deze twee standaardopties worden aangevuld met 'Stoppen en fiscaal voortzetten' en 'Voortzetten en herkoppelen'. U maakt deze keuze bij het onderdeel Hypotheek (lopend) op de begroting.

 blobid0.png

In het geval van de advieskeuze ‘Voortzetten en herkoppelen’ verschijnt er bij het onderdeel Aflosproducten voor de geadviseerde hypotheek een extra knop, genaamd Kopieer lopend product. De Kopieer knop is gepositioneerd rechts van de (welbekende) Voeg toe knop. De Kopieer knop toont een lijst met voort te zetten aflosproducten. Door een product te selecteren worden gegevens van het lopend aflosproduct opgehaald en automatisch ingevuld op het formulier. 

blobid1.png

 Indien nodig kunt u de productgegevens zelf aanpassen (inleg/premie, einddatum, doelkapitaal en dergelijke). Voor alle duidelijkheid, éénmaal toegevoegd/gekopieerd is er geen koppeling meer met het originele (lopende) product.  Dan is er nog de keuze om een lopend aflosproduct fiscaal voort te zetten. Die keuze resulteert in het stoppen van het product zonder dat er een uitkering plaatsvindt in het budget. U dient in dit geval, net als de vorige versie, zelf een nieuw product toe te voegen met een inbreng bedrag. Tot slot: wanneer het aantal (fiscaal) voortgezette producten, bij het onderdeel Hypotheek (lopend), niet overeenkomt met het aantal geadviseerde producten van een vergelijkbaar type wordt dit gemeld.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen