Volgen

Waarom wordt het inkomen van een zelfstandige niet meegenomen in hypotheekacceptatietoets?

Wanneer u een hypotheekaanvraag voor een zelfstandig ondernemer wilt doen en daarbij gebruik wilt maken van NHG dan dient u de IVO aan te vinken in de ondernemerskaart en het inkomen op te voeren.

Dit is een eis vanuit NHG, het inkomen van de voorgaande 3 jaren specificeren kan niet meer wanneer u NHG wilt op de hypotheek.

De IVO vindt u in de ondernemerskaart:

mceclip0.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen