Volgen

Waarom wordt mijn box 1 hypotheek na de rente aftrek periode een Box 3 schuld?

De woning blijft gewoon in Box 1, alleen de schuld wordt door Figlo verhuisd naar Box 3.

 


Artikel 2.14 lid 3a Wet IB 2001:
Schulden ter zake waarvan de renten op basis van een specifieke bepaling in hoofdstuk 3 of hoofdstuk 4 van aftrek zijn uitgesloten en schulden die zijn aangegaan in verband met een eigen woning, doch niet behoren tot de eigenwoningschuld bedoeld in artikel 3.119a, in aanmerking genomen bij de bepaling van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen.

Artikel 3.119a lid 6e Wet IB 2001:
Tot de eigenwoningschuld behoren niet schulden waarvan de maximale looptijd van 360 maanden is verstreken.
Memorie van toelichting Wet maatregelen woningmarkt 2014 (woonakkoord II)
In genoemd onderdeel e (van artikel 3.119a lid 6) wordt vastgesteld dat schulden waarvan de maximale looptijd van 360 maanden is verstreken niet meer tot de eigenwoningschuld behoren.
Onder deze bepaling worden alle schulden begrepen die op enig moment sinds 2001, het moment waarop de maximale termijn is ingevoerd, tot de eigenwoningschuld behoorden.
Deze bepaling geldt dus evenzeer voor de schulden die in de periode van 2001 t/m 2012 tot de eigenwoningschuld behoorden, als voor schulden die aangemerkt als bestaande eigenwoningschuld op de voet van artikel 10bis.1 lid 1 Wet IB 2001 in verbinding met artikel 10bis.9 lid 1, als voor schulden die sinds 2013 tot de eigenwoningschuld behoren.
 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen