Volgen

Energiebespaarbudget in Figlo Hypotheken

Het is mogelijk aan te geven dat energiebesparende maatregelen (afgekort EBM) worden uitgevoerd op de wijze van het energiebespaarbudget (afgekort EBB). Het nieuwe veld 'Type energiebesparing' is een detailgegeven van het veld energiebesparende maatregelen. In Figlo Hypotheken is dit type te vinden bij het onderdeel Extra woning investeringen op de Begrotingspagina.

Er zijn twee mogelijke waardes voor het veld Type energiebesparing, te weten energiebespaarbudget (EBB) of energiebesparende voorzieningen (EBV). Indien er sprake is van EBB wordt in Figlo Hypotheken tevens het maximumbedrag voor het energiebespaarbudget berekend en gecontroleerd. Dit maximum resultaat wordt getoond onder de details van de Begrotingspagina uitkomsten.

De nieuwe EBB-norm is uitgevaardigd door de NHG. De norm heeft ook al vervolg gekregen bij diverse aanbieders op de CHF/TRHK-norm. Een voordeel van het energiebespaarbudget is dat er vooraf geen specificatie nodig is van de voorgenomen maatregelen. Het reserveren van slechts een bedrag is voldoende. Qua LTI en LTV-normen sluit het EBB aan bij de bestaande EBM-norm: respectievelijk maximaal € 9.000,- (LTI) extra lenen en 106% van de woningwaarde(LTV).
 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen