Volgen

Toelichting bij kopiëren en omwisselen klant en partner

Algemeen

Onder bepaalde omstandigheden is het gewenst, als de cliënt en de partner in een klantdossier van rol kunnen wisselen. Dit speelt bijvoorbeeld bij echtscheiding. Een adviseur wil dan zowel de cliënt als de partner apart kunnen adviseren. Door deze omwissel-functionaliteit blijft het originele dossier behouden en wordt daarnaast een volledig nieuw dossier aangemaakt, waarbij de originele partner de cliënt is geworden en andersom. De adviseur kan vervolgens, indien gewenst, in een analyse in beide dossiers de partner verwijderen. Hierdoor kan hij voor beide personen een individuele planning maken. Een alternatief is om van het originele dossier een extra kopie te maken (via de actie ‘Kopiëren’). Op deze manier houdt de adviseur zowel het originele dossier, als twee dossiers waarin hij de partners kan verwijderen.

 

Handelingen

Als u in het cliëntenoverzicht in Figlo Start met de muis over een klantdossier gaat, verschijnt aan de rechterzijde een knop met puntjes.

Na het klikken op deze knop worden onderstaande keuzes getoond.

 

 kopieren.png

Klik op ‘Kopieer en wissel personen’. Er wordt nu een nieuw klantdossier toegevoegd in het overzicht, waarbij de voormalige partner de cliënt is geworden en andersom.

Het originele dossier blijft dus intact.

 Aandachtspunten bij het kopiëren en omwisselen van cliënt en partner

Er wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke omwisseling van cliënt en partner. Sommige gegevens kunnen echter niet worden omgewisseld of dienen te worden genegeerd bij het omwisselen.

Inloggegevens cliënt en partner

Indien u uw relaties een inlog geeft op hun eigen dossier, dient u dit in het omgewisselde dossier ook te doen. Deze worden namelijk niet gekopieerd en omgewisseld naar het nieuwe dossier. 

 

E-mailadres hoort bij de persoon

Het e-mailadres is persoonlijk. Bij een cliënt is het verplicht dit te vullen, maar bij de partner niet. Dus als er bij de voormalige partner (huidige cliënt na kopieer en wissel) geen e-mailadres is ingevuld, is het niet mogelijk wijzigingen op de cliëntkaart op te slaan. Pas na het invullen van een geldig e-mailadres kan de cliënt kaart worden opgeslagen. 

Omschrijvingen worden niet aangepast

Omschrijvingen van kaarten, scenario’s en analyses worden niet aangepast. Als u in de omschrijving de term ‘partner’ gebruikt kan deze na de switch betrekking hebben op de cliënt in het omgewisselde dossier (de oorspronkelijke partner). Verwarring is te voorkomen door de naam van de eigenaar te gebruiken.

Voorbeeld: het scenario ‘Arbeidsongeschiktheid partner’ blijft na de ‘kopieer en wissel’ zo heten, al heeft het scenario dan betrekking op de cliënt (die oorspronkelijke de partner was).

Rapportages

Rapportages die zijn aangemaakt voorafgaand aan het omwisselen van cliënt en partner, wisselen niet mee. Deze liggen namelijk vast vanaf het moment dat ze zijn aangemaakt.

Risicobereidheid

Risicobereidheid wordt alleen op de cliëntkaart uitgevraagd. Door het omwisselen wordt de partner de nieuwe cliënt. Aangezien het voor de nieuwe cliënt niet vanzelfsprekend is dat deze dezelfde risicobereidheid heeft als de oude cliënt, dient de risicobereidheid opnieuw te worden bepaald, indien dit gewenst is. 

Historische eigenwoningschuld

Op de persoonskaart kan een historische eigenwoningschuld worden ingegeven. Deze wordt niet meegenomen bij de omwisseling. In het omgewisselde dossier is dit verwijderd. 

Gebruik divisies

Als een adviseur die geen eigenaar is van het originele klantendossier dit dossier kopieert en omwisselt, wordt deze adviseur de eigenaar van het gekopieerde en geswitchte dossier. Het gekopieerde en omgewisselde dossier wordt aangemaakt onder de divisie waar het originele dossier ook staat.

Afgeleide ondernemingskaarten

Sommige gebruikers maken gebruik van de mogelijkheid om kaarten af te leiden van de standaardkaarten. Deze worden ook meegenomen bij het kopiëren en omwisselen. Afgeleide ondernemingskaarten zullen bij een omwisseling echter altijd worden omgezet naar de standaardkaart waarvan ze zijn afgeleid. Eventueel door de gebruiker zelf toegevoegde velden op de afgeleide kaart kunnen dientengevolge niet worden meegenomen bij de omwisseling.

  

Aandachtspunten bij het verwijderen van een partner

Kaarten op naam van cliënt en partner gezamenlijk

Kaarten die op naam van beiden staan, blijven op naam van de cliënt staan bij het verwijderen van de partner. Als er bedragen moeten worden verdeeld tussen beide ex-partners dient dit handmatig te gebeuren.

Partner is 100% eigenaar van een onderneming

Als een partner 100% eigenaar is van een onderneming, dan wordt deze onderneming niet verwijderd, als deze partner wordt verwijderd. Het eigendom wordt dan volledig toegewezen aan een derde persoon. Aangezien de ex-partner als een derde persoon wordt gezien, blijft deze kaart dus staan. Indien dat niet gewenst is, dient deze kaart handmatig te worden verwijderd.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen