Volgen

Waarom worden opnames uit de (liquide) vlottende Activa niet verwerkt?

De opname uit een Rekening onder de Vlotte activa heeft als doel om het verschil aan te geven tussen wat 'Liquide vlottende activa' wordt en wat 'Niet Liquide vlottende activa'  blijft. 

 

 Opname_liquide_rekening.jpg

 

 

De manier om geld uit de BV te halen en in het budget van de Cliënt te krijgen is via Winstuitdelingen dat kan vanuit de Winstreserve.

 

Zie het artikel: https://figlo.zendesk.com/hc/nl/articles/210520203-Hoe-kan-ik-een-winstuitdeling-Dividend-binnen-de-BV-opvoeren-

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen