Volgen

Migratie HDN certificaten moet voor eind mei zijn afgerond

Vanuit HDN zijn nieuwe eisen gesteld aan het beheer van de certificaten en controle over het versturen van berichten.

Op dit moment staat uw mastercertificaat bij ons op de server, en de kans is groot dat u zelf niet beschikt over dit mastercertificaat omdat wij de gehele aanvraagprocedure voor u hebben uitgevoerd. Dit is voor HDN niet meer acceptabel en hiervoor is Triple A in het leven geroepen.

Triple A betekent dat de wijze van beheer van aanvragen gaat veranderen, de adviseur moet dit weer zelf gaan doen, en door het verstrekken van een machtiging aan de software leverancier wordt er toegang tot het HDN netwerk verschaft.

Heeft u een certificaat, al dan niet door ons aangevraagd, om via HDN aanvragen te doen dan krijgt (of heeft u al gekregen) een link om via een app uw certificaat om te zetten in een SAAS certificaat wat u ook zelf in beheer gaat houden. Door de machtiging aan Figlo te verstrekken zal uw aanvraag procedure vanuit de sofware niet zichtbaar veranderen (wel de techniek erachter). Indien u de machtiging niet afgeeft dan zult u elk bericht afzonderlijk digitaal moeten ondertekenen, en werkt u met meerdere adviseurs dan moet de certificaat beheerder (diegene met de app) ook de berichten van alle andere adviseurs ondertekenen.

Onderstaand kort het stappenplan om e.e.a. uit te gaan voeren:

  1. U bepaalt wie de HDN beheerder op uw kantoor is. Dit kan u ook zelf zijn
  2. De HDN beheerder downloadt de HDN app met de URL die vanuit support is toegestuurd.
  3. De HDN beheerder klikt op deze unieke URL
  4. De HDN app wordt geopend
  5. De HDN beheerder doorloopt het proces
  6. In stap X geeft de HDN beheerder aan dat Figlo uw SAAS provider is
  7. In stap XX geeft de HDN beheerder aan dat Figlo gemachtigd wordt, zodat niet ieder bericht ondertekend hoeft te worden

Met onze nieuwe versie (februari 2019) wordt bovenstaand proces mogelijk gemaakt, maar is ook de oude manier van werken mogelijk. Eind mei komt HDN zelf met een nieuwe versie van hun software en moet de migratie zijn afgerond om gebruik te kunnen blijven maken van het HDN netwerk.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen