Volgen

Uitkomst hypotheektoets Figlo Hypotheken verklaard

Het kan zijn dat u andere uitkomsten had verwacht uit de Hypotheek Acceptatie Toets in Figlo Hypotheken.

De toets houdt met veel zaken rekening, pensioendata, wijzigingen op inkomens maar ook met uitgave kaarten die in Figlo Start zijn ingevoerd maar niet kunnen worden getoond in Figlo Hypotheken.

Als er een kaart is ingevoerd in een bepaalde categorie die niet kan worden getoond in Figlo Hypotheken dan kunnen de waardes van deze kaart wel doorrekenen in de uitkomst van de Hypotheek Acceptatie Toets. Als goed voorbeeld:

Een hypotheekkaart In Figlo Start die niet is verpand aan het onroerend goed wordt niet getoond in de hypotheekdelen van de woonsituatie in Figlo Hypotheken. Deze behoort namelijk niet tot de woonsituatie. Echter de rente en aflossing worden wel meegenomen in de Hypotheek Acceptatie Toets als verplichtingen t.o.v. woonlasten.

Indien een kaart uit Start niet wordt getoond in Figlo Hypotheken dan geeft Figlo Hypotheken bij de betreffende categorie ook een melding hierover:

blobid0.png

Zodoende weet u dat er wel kaarten zijn waar in de berekeningen rekening mee wordt gehouden, maar waarvan de details alleen in Start te bekijken of te wijzigen zijn.

 

Let op: Voor de toetsing wordt rekening gehouden met de rente  per leningdeel zoals blijkt uit het bindend aanbod mits deze 10 jaar of langer vaststaat. Indien sprake is van een (resterende) rentevastperiode korter dan 10 jaar, dient te worden getoetst op basis van de door de Autoriteit Financiële Markten gepubliceerde toetsrente of de rente zoals blijkt uit het bindend aanbod indien die hoger is. Indien echter sprake is van een (resterende) rentevastperiode korter dan 10 jaar en de lening aan het eind van de overeengekomen rentevastperiode is afgelost, mag rekening worden gehouden met de rente zoals blijkt uit het bindend aanbod.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen