Volgen

Hoe wordt een netto tekort bij een ORV in het overlijdensscenario berekend?

Vraag: Hoe wordt een netto tekort bij een ORV in het overlijdensscenario berekend?

Antwoord:

Dit berekenen wij als volgt:

De tekorten worden contant gemaakt tegen standaard 3%. Als je de netto contante waarde van alle tekorten tot einde levensverwachting berekent (tegen standaard 3%) dan kom je op het tekort uit. Overigens is dat geen vast gegeven. Een overlijdensrisicoverzekering die uitkeert wordt onderwater als rekening behandeld om de tekorten aan te vullen. Dit kan er toe leiden dat je meer belasting moet betalen en daardoor het tekort niet meteen voor 100% is opgelost.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen