Volgen

Informele kapitaalstorting in de BV simuleren

Om een informele kapitaalstorting in een BV te doen, bijvoorbeeld om laag renderend vermogen van box 3 naar box 2 over te brengen, wordt normaal gesproken de agioreserve opgehoogd.

In Figlo is het nog niet mogelijk om mutaties op de balanspost Agio in te voeren, en daarnaast is deze op dit moment belast Agio.

Om dit toch mogelijk te maken is een work around beschikbaar. Deze is in de bijlage beschreven.

 

De informele kapitaalstorting van onbelast kapitaal en agio wordt dan via een lening aan de passiva zijde van BV toegepast. Hiervoor kan de balanspost ‘Lening bij cliënt’ worden gebruikt. Deze heeft dan een aanvangswaarde van 0 euro.

Via een ‘opname’ kan vermogen vanuit privé naar de BV worden overgemaakt. En via ‘inleg’ weer (ineens of gefaseerd) worden terugbetaald aan privé. Daarmee komt de liquiditeit binnen de BV beschikbaar.

Het is verder van belang dat de rente op de lening op 0% blijft staan. Over kapitaal en agio is immers geen rente verschuldigd aan privé. Als er wel rente wordt ingevoerd dan gaat het niet helemaal goed omdat deze in privé dan wordt belast in box 1 (TBS) en in de BV in verwerkt in de financieringskosten. In werkelijkheid is namelijk geen rente van toepassing bij kapitaal en agio. Daarom dient de rente op 0% laten staan.

In de BV wordt de beschikbare Agioreserve vermeld onder de schulden.

In privé wordt de beschikbare onbelaste agioreserve als bezitting weergegeven als “BV – Rekening courant”

Eventuele uitbetalingen (inleg) wordt in privé als onbelaste inkomst verwerkt.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen