Volgen

Inkomen uit terbeschikkingstelling

Vraag: u heeft een Inkomen uit terbeschikkingstelling Hypotheeklening opgevoerd. Deze ziet u alleen terug bij de Inkomsten. U vraagt zich af waarom deze niet getoond worden bij de uitgaven.
U geeft aan dat dit geen inkomsten, je krijgt het namelijk niet.

Antwoord: Wij zien dat wel als inkomen, als u dat niet wilt dient u een fiscale bijtelling op te voeren. Het bedrag ziet u dan alleen terug in het IB overzicht en ziet u niet in het resterend budget als inkomen en niet als uitgave terug.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen