Volgen

Houdt Figlo rekening met de afbouw van de Heffingskorting?

Vanaf 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting afgebouwd. Voor mensen die geboren zijn na 1-1-1963 vindt er vanaf 2024 geen uitbetaling meer plaats.

Vanaf 2019 wordt de uitbetaling van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting beperkt met hetzelfde percentage als de algemene heffingskorting en de beperking geldt voor alle leeftijden.

Deze laatste wijziging is toegepast op basis van Belastingplan 2018 onder het onderwerp:
“Geleidelijk afbouw uitbetaalbaarheid van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en arbeidskorting”

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen