Volgen

Financieel adviseur veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding

 

Op 31 mei 2018 heeft de geschillencommissie KIFID uitspraak gedaan (Uitspraak 2018-339) in een zaak rondom de zorgplicht.

Het ging hier om de vraag of een adviseur periodiek dient te controleren of een door hem geadviseerde overlijdensrisicoverzekering diende te worden aangepast.

In dit betreffende geval kon de betreffende dekking na verloop van tijd tegen een veel lagere premie geboden worden.

In de uitspraak van de geschillencommissie wordt geoordeeld dat de betreffende financieel adviseur inderdaad periodiek had moeten onderzoeken (althans, dit mag van een financieel adviseur worden verwacht) of de door hem afgesloten verzekering diende te worden aangepast.

Het feit dat de financieel adviseur dit niet heeft gedaan, heeft de geschillencommissie doen besluiten de betreffende adviseur te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding van € 3.268,- (zijnde het totaal van de misgelopen premiebesparing)

 

Figlo Insights

 

Bovenstaande uitspraak heeft grote gevolgen voor financieel adviseurs in Nederland. De zorgplicht wordt hier verder aangescherpt.

Maakt u als financieel adviseur gebruik van onze generieke cloudoplossing Figlo Advisor en/of Figlo Hypotheken, dan heeft u standaard de beschikking over Figlo Insights

Figlo Insights biedt u de mogelijkheid om de situatie van uw klant te bewaken. Deze functionaliteit monitort continue de gehele klantportefeuille waaronder de overlijdensrisicoverzekering(en) van ieder klantdossier. U kunt hierdoor uw klanten doeltreffend benaderen en doorlopend invulling geven aan uw nazorg.

Naast het voorkomen van boetes, kunt u  Figlo Insights  ook goed gebruiken voor het genereren van new business. Door bijvoorbeeld periodiek de ingevoerde verzekeringen en de bijbehorende premie te vergelijken met de premies zoals deze door Moneyview (www.moneyview.nl) worden aangeleverd, is het Figlo Platform in staat haar gebruikers te attenderen op de mogelijkheid om een product tegen een gunstiger tarief aan de klant aan te bieden.

 

Wenst u meer informatie? Kijk op https://www.figlo.com/en/producten/figlo-insights of neem contact met ons op via 010-2646666

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen