Volgen

toetsinkomens in hypotheektoets bij pensioen

Indien er pensioeninkomen is wat onderhevig is aan wijzigingen kan het inkomen wat meegenomen wordt in de toets niet juist zijn.

Voorbeeld:

Klant heeft pensioen 50.000 tot 1-7-2022 en daarna wordt het verlaagd naar 10.000

Figlo rekent het jaarinkomen (6 x 50.000 + 6 x 10.000) = 360.000 / 12 = 30.000

Eigenlijk zouden we moeten toetsen op de eerste 6 maanden 50.000, en daarna op 10.000

Is veel gevallen zal de toets dus afwijken en in enkele gevallen kan dit aanzienlijk zijn. Bij wijzigingen in het pensioeninkomen is het van belang om in dat jaar te controleren met welk toetsinkomen wordt gerekend.

Gewoon inkomen wordt qua wijzigingen correct meegenomen. Het gaat hier specifiek over de rekenmethodiek bij Pensioen.

We zijn bekend met bovenstaande en het is onder de aandacht voor herstel.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen