Volgen

Wat is het effect op de maximale LTV als gevolg van marktwaarde na verbeteringen exclusief energiebesparende maatregelen (EBM)?

 

Het rekenvoorbeeld hieronder beschrijft het effect op de maximale LTV, als gevolg van de introductie van de marktwaarde na verbeteringen exclusief energiebesparende maatregelen (EBM).

Stel de situatie van de aankoop van een nieuwe woning in het jaar 2018. Voor de hypotheek geldt NHG-garantie.

De woning wordt gekocht voor een bedrag van € 200.000. De getaxeerde marktwaarde voor verbouwing bedraagt ook € 200.000. Er zal worden verbeterd voor een bedrag € 5.000. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen ter waarde van € 5.000. De taxateur stelt de marktwaarde na (alle) verbeteringen op € 205.000.

 

blobid1.png

 

De NHG heeft de volgende rekenregel opgesteld voor het bepalen van de marktwaarde na verbetering exclusief EBM:

Marktwaarde voor verbeteringen + ((EBM/(EBM + verbetering)) * (marktwaarde na verbetering -/- marktwaarde voor verbetering)).

Dat resulteert in de volgende getallen.

€ 200.000 + ((€ 5.000/€ 10.000) * (€ 205.000-/-€ 200.000)) = € 202.500

De maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de marktwaarde in geval van NHG is de laagste van drie waardes, te weten:

  1. de kosten verkrijgen eigendom (inclusief normatieve kosten van 6%);
    2.            de marktwaarde na verbetering exclusief EBM + bedrag EBM;
    3.            marktwaarde na verbetering * 1,06 (verhoogde LTV-percentage in verband met EBM).

Dat resulteert in de volgende drie uitkomsten:

  1. € 222.600 ((€ 200.000+€ 5.000+€ 5.000)*1,06);
    2.            € 207.500 (€ 202.500+€ 5.000);
    3.            € 217.300 (€ 205.000*1,06).

De laagste van deze drie geldt als maximum, zijnde € 207.500.

 

 

blobid0.png

 

Vóórdat deze nieuwe rekenregel was uitgevaardigd werd er voor het bepalen van de tweede waarde (soms) uitgegaan van de marktwaarde ná verbetering.

Dat resulteerde in een te hoog maximum. In dit geval zou dat € 210.000 zijn geweest.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen