Volgen

WANT kaarten komen default op naam Client

In de huidige versie wordt een WANT kaart default op alleen de naam van de Client gezet (eigenaar Client), in plaats van op naam van beiden (in geval van gehuwden).

Dit betekent ook dat er in een dossier waarin een woning wordt aangekocht, en dit dossier wordt afgerond met Doen, de nieuwe situatie ook een woning oplevert die alleen op naam van Client staat.

We werken aan het herstellen van dit issue, maar tot die tijd scherp zijn op de eigenaar in de WANT kaarten.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen