Volgen

Huis opgeven met energiebesparende maatregelen volgens TRHK/NIBUD

Het is alleen van toepassing indien het toetsinkomen minimaal € 33.000 bedraagt bij een woning waarbij voor 1 januari 2015 een Energielabel van A++ (en hoger) is afgeven of een energie-index of energieprestatiecoëfficiënt van maximaal 0,6 aanwezig is, dan geldt er een verruiming van €9000,-. Bij een Energieneutrale woning is de verruiming zelfs €25000,-. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een bestaande of nieuwbouw woning.

Figlo Advisor gaat het er als volgt mee om en voert daar een controle op:

In de HAVE/Huidige Situatie voert u het inkomen in wat gebruikt wordt ter bepaling van het Toetsinkomen (minimaal € 33.000 dus)

In de WANT (Aankoop Bestaande- of Nieuwbouw woning) vult u het Energielabel in wat gebruikt wordt (A++ of hoger of Energieneutraal)

In de NEED>Maximale Hypotheek Toets ziet u bij de uitkomsten dat de cliënt meer kan lenen mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

NIbud4.jpg

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen