Volgen

Excel Max hyp 2017

We hebben een Excel blad gemaakt dat u helpt alvast een inschatting te maken van de impact van de nieuwe NHG regels voor de leencapaciteit van uw klant.

De volgende zaken veranderen onder andere:

  1. In 2017 mag 101% van de marktwaarde van de woning worden geleend.
  2. De hypotheekrente-aftrek gaat per 1 januari 2017 weer iets verder omlaag, en wel naar 50% (i.p.v. 52%). De aftrek is dus gemaximeerd. Correctietarief kosten eigen woning voor 2017 is 2%.
  3. NHG-grens weer gekoppeld aan gemiddelde huizenprijzen, voor 2017 bedraagt de grens € 245.000.
  4. Het inkomen van de partner mag vanaf 2017 voor 60% worden meegeteld bij de hypotheekaanvraag. Nu is dat nog 50%.
  5. Jaarlijks worden ook de gewijzigde Financieringslast-tabellen van het NIBUD opgenomen. Het betreft hier een werkdocument, waarvan we merken dat enkele gebruikers het prettig vinden om te gebruiken. We begrijpen dat dit niet gebruiksvriendelijk is, maar het is dan ook nooit ontwikkeld met de intentie als product uit te rollen. Onze support afdeling kan u geen ondersteuning bieden bij het gebruik van dit Excel maar we wilden het u hier niet onthouden. Gelukkig kunt u vertrouwen op de nieuwe cijfers en alle nieuwe rekenregels in Figlo Advisor in 2017. We werken uiteraard alles voor u bij.
  6. In het Excel document worden item 4 en 5 alvast globaal doorgerekend voor uw klant.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen