Volgen

Begroting - belangrijkste uitkomsten - details

Bij de resultaten tonen we standaard de bruto en netto maandlast voor het tweede jaar. Dit geeft een zuiverder beeld, omdat de eenmalige aftrekbare kosten voor het eerste jaar dan uit de maandlasten zijn gefilterd.

Door op meer resultaten te klikken worden details van de berekeningen zichtbaar. Voor het belastingvoordeel berekenen we het verschil in de te betalen belasting uit werk en woning als gevolg van de hypotheekconstructie. Door het beperken van de aftrek met een 0,5% per jaar in de hoogste tariefschijf kan dit in specifieke situaties zorgen voor een belastingnadeel. Met de effecten in box 3 van de hypotheekconstructie houden we geen rekening.

Voor de LTI is een detail button beschikbaar. Als daar op wordt geklikt wordt in een aparte tab het volledige rekenoverzicht voor 120 maanden getoond. Hiermee is in één opslag duidelijk waarom de hypotheekconstructie haalbaar is of niet. Als er in een maand een negatieve maandruimte is of de LTi in het geheel niet past tonen we dat als een LTI van 0.

Ook tonen we nadere details met betrekking tot de LTV, waardoor duidelijk wordt of deze akkoord is of niet. Dit ook in combinatie met een eventuele NHG.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen