Volgen

Begroting - uit welke kosten bestaat de begroting?

Wanneer duidelijk is welke kosten de klant gaat maken voor de aankoop van de nieuwe woning, kunnen deze worden gespecificeerd.                  

Hieronder een schematisch overzicht van de kostenvelden beschikbaar voor de situatie van een 'aankoop van een bestaande woning'.                                                    

Onroerende zaak                          

               Aankoopprijs     

Extra kosten                     

               Aankoopkosten

                              Overdrachtsbelasting

                              Leveringsakte

                              Makelaarskosten

                              Bankgarantiekosten

               Extra woninginvesteringen          

                              Afkoopsom erfpacht

                              Verbeteringen

                              Regulier onderhoud

                              Achterstallig onderhoud

                              Energiebesparende maatregelen

               Overige uitgaven            

                              Inrichting

                              Aflossen leningen

                              Consumptiebedrag

Hypotheekkosten                          

               Advieskosten     

               Bemiddelingskosten hypotheek

               Taxatierapport 

               Kosten verlengen offerte            

               Bouwkundig rapport     

               Hypotheekakte 

               Kosten overbruggingsofferte     

      NHG kosten

               Overig niet aftrekbaar  

               Bemiddelingskosten verzekeringen         

                             

In het geval van de situatie 'aankoop nieuwbouwwoning' geldt het volgende:                  

De onroerende zaak bestaat uit drie velden, te weten Aanneemsom, Grondprijs en Bouwrente. Deze velden komen in  de plaats van de Aankoopprijs.                        

Voor het onderdeel Extra woninginvesteringen wordt in de plaats van de beide onderhoud velden Meerwerk aannemer en Meerwerk zelfstandige getoond.                          

Overdrachtsbelasting en leveringsakte zijn niet beschikbaar in het geval van een nieuwbouwwoning.

In het geval van een doorstromer wordt onder de onroerende zaak indien van toepassing nog het verkoopverlies van de woning vermeld.

Voor een herfinanciering gelden de volgende posten op de begroting

Af te lossen                       

           Openstaand hypotheekbedrag

Vergoeding voor het renteverlies van de bank

Extra kosten                     

               Extra woninginvesteringen          

                              Afkoopsom erfpacht

                              Verbeteringen

                              Regulier onderhoud

                              Achterstallig onderhoud

                              Energiebesparende maatregelen

                              Verwerven volledig eigendom grond

                              Uitkoop ex-partner (overwaarde)

                              Vergoeding erfgenamen conform akte verdeling

               Overige uitgaven            

                              Inrichting

                              Aflossen leningen

                              Consumptiebedrag

Hypotheekkosten                          

               Advieskosten     

               Bemiddelingskosten hypotheek

               Taxatierapport 

               Kosten verlengen offerte            

               Bouwkundig rapport     

               Hypotheekakte   

      NHG kosten

               Overig niet aftrekbaar  

               Bemiddelingskosten verzekeringen   

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen