Volgen

Tools - uitgangspunten van het rentetarievenoverzicht

Standaard worden de tarieven getoond voor alle beschikbare maatschappijen op basis van een annuïteitenhypotheek van 100% van de marktwaarde. Standaard wordt gesorteerd op een rentevastperiode van 10 jaar.  Mocht 10 jaar rentevast niet gekozen zijn als kolom dan zal de sortering op het eerst volgende hogere tarief plaatsvinden. Als die er niet is, op het eerst volgende lagere tarief.

Door de uitgangspunten uit te klappen kunnen deze worden gewijzigd. Het rentetarievenoverzicht wordt pas daadwerkelijk aangepast aan gewijzigde uitgangspunten als op de toepassen button wordt geklikt.

Met de keuze voor de invoermethode tariefklasse kan worden aangegeven met welk percentage van de marktwaarde het tarief moet worden getoond in het overzicht. Als gekozen wordt voor bijvoorbeeld een marktwaarde van 80%, worden voor alle geselecteerde aanbieders de gehanteerde rentetarieven bij 80% van de marktwaarde getoond. Mocht u het percentage niet weten kunt u ook kiezen voor de optie hypotheek en marktwaarde. Het tarief wordt dan berekend op basis van de ingevulde hypotheek en marktwaarde bedragen. In de markt zijn er aanbieders die meerdere NHG tarieven hanteren. Bijvoorbeeld tot 90% van de marktwaarde en vanaf 90% van de marktwaarde. Als gekozen is voor NHG van toepassing, zal altijd het juiste tarief worden getoond op basis van het ingevulde marktwaarde percentage. 

Standaard zijn alle aanbieders opgenomen in de selectie. Door te klikken op een aanbieder wordt deze uitgezet of weer aangezet. Daarnaast is het mogelijk om alle aanbieders te deselecteren en zelf een aantal aanbieders te selecteren. Met de selecteer alles optie zijn alle aanbieders weer opgenomen in de selectie.

In totaal kunnen 6 rentevastperioden met elkaar worden vergeleken. De standaard selectie bestaat uit variabel, 1 jaar rentevast, 5 jaar rentevast, 10 jaar rentevast en 20 jaar rentevast. De periode selectie kan handmatig worden gewijzigd. Daarbij is er keuze uit alle aangeboden rentevastperiodes in de markt.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen