Volgen

Pensioen in eigen beheer/ wetswijzigingen (OSEB oudedagsparen in eigen beheer/ afkopen)

Is er al een mogelijkheid om de komende wetswijzigingen (OSEB Oudedagssparen in eigen beheer, versus afkopen) in Figlo te laten zien?

U kunt dit toepassen dmv onderstaande workaround:

Pensioen eigen beheer 2017

Algemeen

Het afgelopen jaar zijn er diverse brieven door de staatsecretaris van financiën geschreven over het pensioen in eigen beheer. In de brief van 1 juli 2016 aan de Tweede Kamer heeft de staatsecretaris dan eindelijk de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer aangegeven.

De directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) heeft de keuze tussen afkopen en overstappen naar een spaarvariant. De dga heeft drie jaar de tijd om de pensioenaanspraak af te kopen. Hierbij geldt een korting van 34,5% op de fiscale waarde per 31-12-2015 in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Met het resterende netto privévermogen kan de dga bijvoorbeeld gaan beleggen of een lijfrente aankopen.

Kiest de dga niet voor afkoop, dan kan hij kiezen voor omzetting van de pensioenvoorziening in oudedagsparen in eigen beheer (OSEB). Het is niet mogelijk om verder pensioen op te bouwen in de OSEB. Wel vindt er oprenting plaats. De dga kan vanaf de AOW-datum gedurende 20 jaar uit de B.V. gelijkmatige uitkeringen ontvangen.

De dga is niet verplicht om de pensioenvoorziening af te kopen of om te zetten. Als bijvoorbeeld de partner van de dga niet mee wil werken aan afstempelen (onbelast verlagen van commerciële waarde naar fiscale waarde) met daarna volgend, afkopen of omzetten, dan wordt de pensioenvoorziening bevroren. Verdere opbouw is met ingang van 2017 dan niet meer mogelijk.

Op Prinsjesdag 2016 wordt het wetsvoorstel als onderdeel van het pakket Belastingplan 2017 gepubliceerd. De staatsecretaris heeft het streven om het wetsvoorstel per 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Hieronder wordt, op basis van de huidige stand van zaken, beschreven hoe de afkoop van het pensioen in eigen beheer gesimuleerd kan worden in de Advisor. Het is niet mogelijk om de omzetting te simuleren in de Advisor.

Met ingang van juli 2017 zal de afkoop en de omzetting naar de spaarvariant in de Advisor ondersteund worden, zodat deze work around niet meer nodig is.

In navolging van de wetgeving wordt de pensioenopbouw in Pensioen Eigen Beheer nu automatisch gestopt per 1-7-2017.

Pensioen afkopen in de Advisor

 1. Noteer de commerciële en fiscale waarde van de pensioenvoorziening per 31-12-2015 en de fiscale waarde per 31-12-2016. Deze waarden zijn de vinden in het BV-overzicht.

 1. Maak een analyse aan in de Advisor, bijvoorbeeld Afkopen in 2017.
 2. Zet alle waardes die zijn ingevuld in het subscherm van de pensioenvoorziening cliënt (te vinden op de BV-kaart onder ‘Balans’) op nul. En ontkoppel de pensioenkaart door in bovenste veld ‘Gekoppelde pensioenkaart’ op ‘Geen’ te zetten.
 3. Onttrek hetzelfde bedrag aan de activa zijde zodat de balans weer in evenwicht is (hiervoor dienen er wel voldoende liquide middelen aanwezig te zijn in de B.V.).
 4. Bereken het belastbare deel en het vrijgestelde deel.
  1. Afstempelen van de commerciële waarde van de pensioenaanspraak per 31-12-2015 naar de fiscale waarde.
  2. Bepaal aan de hand van het afkoopjaar de korting op de grondslag:
 

Korting op de grondslag

Belastbaar deel

2017

34,50%

65,50%

2018

25,00%

75,00%

2019

19,50%

80,50%

 

 

 

 1. Belastbaar deel: fiscale waarde 31-12-2015 -/- (fiscale waarde 31-12-2015 * korting). De eventuele toevoeging aan de pensioenvoorziening in het jaar 2016 is volledig belast.
 2. Bepaal het vrijgestelde deel en het totaal netto beschikbare gedeelte.
 1. Vul het belastbare deel in als een eenmalig Overig belastbaar inkomen (te vinden onder ‘Overig inkomen’), in het jaar van afkoop.
 2. Vul het vrijgestelde deel in als een eenmalig Overig belastingvrij inkomen (te vinden onder ‘Overig inkomen’), in het jaar van afkoop.
 3. Stort het netto beschikbare gedeelte in bijvoorbeeld een spaarrekening, beleggingsrekening of koop een lijfrente aan.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen