Volgen

Begroting - aandacht voor de volgende bedragvelden op de begroting pagina

Het betreft de volgende twee soorten bedragvelden:

De bedragvelden genaamd Nog te verdelen

Bedragvelden met een automatische verwijzing naar een ander bedrag

 

De bedragvelden genaamd Nog te verdelen

De velden Nog te verdelen maken het mogelijk om de begroting in te vullen op basis van geschatte totaalbedragen. Dat is handig wanneer in de oriënterende fase van het advies de individuele kostenbedragen nog niet helder zijn.

In het veld Nog te verdelen kunnen negatieve en positieve bedragen worden ingevuld. Het systeem benut dit veld om te zorgen dat de optelling van de individuele bedragen binnen één kostensoort overeen komen met het ingevoerde totaalbedrag voor die kostensoort.

 

Bedragvelden met een automatische verwijzing naar een ander bedrag

Wanneer er een duidelijk verband is tussen bedragvelden maakt het systeem gebruik van een verwijzing. Als er sprake is van een verwijzing wordt dit vermeld op de schermen door middel van een uitroepteken icoon voor het veld. Door met de muis over het veld te gaan wordt zichtbaar met welk veld er een verwijziging is.

De volgende bedragvelden hebben een verwijzing:

Overdrachtsbelasting

NHG kosten (borgtochtprovisie)

Marktwaarde na verbouwing

WOZ waarde na verbouwing


De Overdrachtsbelasting heeft een verwijzing naar het veld Aankoopprijs (het bronveld). De formule luidt: Aankoopprijs * 0,02

Het veld NHG kosten verwijst naar het Nieuwe hypotheekbedrag. De formule luidt: Nieuwe hypotheekbedrag * 0,01

De Marktwaarde na verbouwing verwijst naar het bedrag van de Marktwaarde voor verbetering.

De WOZ waarde na verbetering verwijst standaard naar de Marktwaarde na verbetering. Echter wanneer de Marktwaarde na verbetering nihil is wordt het bedrag overgenomen van de Marktwaarde voor verbetering.

Het is mogelijk handmatig waardes in te voeren in elk van bovengenoemde velden. Wanneer na een handmatige aanpassing de waarde in het bron veld wijzigt, vindt er automatisch een herrekening plaats in het veld met de verwijzing.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen