Volgen

Plannen - uit welke woningwensen kan een plan bestaan

De hypotheekdoelen voor een startende cliënt worden ondersteund. Dat zijn twee doelen. Allereerst het kopen van een bestaande woning. Bovendien het kopen van een nieuwbouwwoning. Zo bestaat de totale koopsom bij een nieuwbouwwoning niet uit één bedrag maar uit drie bedragen: de grondkosten, de aanneemsom en de bouwrente. Ook kent de nieuwbouw wens het kostenaspect renteverlies.

De aanname voor bestaande bouw is dat de leveringsconditie 'kosten koper' is. Bij nieuwbouw wordt verondersteld dat de leveringsconditie 'vrij op naam'. Het is bij bestaande bouw mogelijk om de bedragen voor de overdrachtsbelasting en de leveringsakte handmatig op nul te zetten. Daarmee wordt een situatie van 'vrij op naam' gecreëerd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen