Volgen

Aanpassingen HDN bericht ivm Mortgage Credit Directive


Per 14 juli is de Mortgage Credit Directive van kracht. In de MDC is onder andere een nieuwe vorm van offreren en communiceren vastgelegd. Een onderdeel daarvan is het berekenen en vermelden in de offerte van het Jaarlijks Kosten Percentage. 
Niet alle informatie die nodig is voor het berekenen van het Jaarlijks Kosten Percentage gaat standaard mee in het HDN bericht. Sommige informatie is wel aanwezig in het Figlo Platform. Waar mogelijk wordt deze informatie automatisch in het HDN bericht opgenomen. 
Sommige informatie is nog niet aanwezig in het Figlo Platform en zal handmatig aan het HDN bericht toegevoegd moeten worden. Deze nieuwe velden zijn niet verplicht gesteld door de maatschappijen. U wordt dus niet met een uitroepteken gewaarschuwd voor het ontbreken van het veld.  
Hoe aangeven of kosten niet aanwezig zijn? Zijn de kosten nihil of zijn ze onbekend? De spelregels om dit aan te geven zijn als volgt:  Geen kosten

Vult u het veld met 0, dan gaat de geldverstrekker er van uit dat u zeker weet dat er geen kosten zijn voor dat onderdeel Kosten bekend
Vult u het veld met een ander bedrag, dan gaat de geldverstrekker er van uit dat u zeker weet dat er dat specifieke bedrag aan kosten zijn voor dat onderdeel. Kosten onbekend Vult u het veld niet in, dan gaat de geldverstrekker er van uit dat u niet weet wat de kosten zullen zijn voor dat onderdeel. Omdat de velden niet verplicht zijn, worden lege velden niet meegestuurd met het HDN bericht. 
Bepaalde velden zullen rood oplichten in Flex met de vraag ‘MCD – 0 of leeg?’. Afhankelijk van bovenstaande mogelijkheden kunt u het veld legen of met een 0 vullen. 
Welke gegevens over het onderpand vult u aan?  Onder het kopje ‘Object’ (zie afbeelding) zijn de kosten te vinden die betrekking hebben op het onderpand.  De HDN velden KostenBouwkundigeKeuring en PremieOpstalverzekeringPerJaar zijn hier nieuw.  
Het veld met de premie voor de opstalverzekering wordt niet gevuld vanuit het Figlo Platform en moet u handmatig toevoegen.  
   
 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen