Volgen

Voorbeeld arbeidsongeschiktheid

 

Ik heb voor een DGA een kaart aangemaakt met een inkomen van € 54.000. In de huidige situatie m.b.t. arbeidsongeschiktheid wordt, zonder dat hiervoor voorzieningen zijn getroffen, door het systeem een inkomen aangegeven ad. € 13.500.

Dit komt doordat de uitgangspunten van uw AO scenario staan op Arbeidsongeschiktheid 50% en verdiencapaciteit 50%. Als u de uitgangspunten aanpast naar bijv 100% of 0%, dan wordt het DGA inkomen €54000 X 50% Arbeidsongeschiktheid= €27.000 X 50% verdiencapaciteit = €13.500

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen