Volgen

Indexatie onderneming

 

De indexatie van het vaste activum heeft met name effect als er wordt gerekend met inflatie. Het inflatiepercentage is in te stellen op de persoon kaart.

Indexatie houdt in de mate waarin het activum zijn waarde houdt in geval van inflatie.

Is er geen indexatie dan blijft de nominale waarde van het activum gelijk. In het koopkracht inflatiemodel zie je de waarde van dit activum afnemen.

Is de indexatie gelijk aan het inflatiepercentage (eventueel aangepast met een bepaald percentage), dan stijgt de nominale waarde van het activum met het ingevoerde inflatiepercentage +/- correctie. In het koopkracht inflatiemodel blijft de waarde van dit activum dan gelijk. (of stijgt of daalt met het ingegeven correctiepercentage).

De indexatie wordt toegepast op zowel de fiscale als economische waarde en op de huurinkomsten en lasten bij een onroerend goed.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen