Volgen

Fiscale waarde onderneming

 

De fiscale waarde is de waarde van het activum op de balans op de balansdatum of op de aankoopdatum. Dalingen op de fiscale waarde worden in de berekening als afschrijving verwerkt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen