Volgen

Wijzigen gebruikersnaam

Wijzigen gebruikersnaam/emailadres Figlo Platform. 

Het is mogelijk om de gebruikersnaam en het emailadres te wijzigen.

Het kan noodzakelijk zijn om dit te doen, bijvoorbeeld  wanneer de adviseur voor wie de gebruikersnaam is aan gemaakt niet meer werkzaam bij het bedrijf is en zijn account zal worden overgedragen aan een collega.

De persoon die manager toegang heeft kan het emailadres aanpassen van de gebruiker zodat alle berichten naar de nieuwe gebruiker worden verzonden.  

Als de gebruikersnaam aangepast moet worden dan kunt u dit aanvragen middels een ticket in het online helpcenter.

Houdt u er wel rekening mee dat alle klantdossiers onder dit account na het overdragen ook zichtbaar zijn voor de nieuwe gebruiker. Wanneer u dit niet wenst kunt u de klantdossiers eerst door divisies aan een andere gebruiker toewijzen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen