Volgen

Wordt er in Figlo Advisor nog wat gedaan met de door mij berekende jaarruimte?

Vraag: Ik heb op de uitgebreide kant van de persoonskaart de jaarruimte van mijn klant berekend. Wordt hier in FigloAdvisor nog rekening meegehouden als ik een advies maak?

 

Antwoord: De jaarruimteberekening in Figlo Advisor is een hulpmiddel voor u als adviseur. Het geeft u een handvat voor de mogelijke aftrekbaarheid van de premie/inleg voor een lijfrente product. In de applicatie zelf wordt de volledige premie/inleg van een lijfrente product als aftrekpost beschouwd. U zult er dus zelf voor moeten zorgen dat er niet teveel in aftrek wordt gebracht.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen