Volgen

Er komen geen periodieke uitkeringen na verkoop bancaire lijfrente. Hoe komt dat?

Vraag: Als ik een bancaire lijfrente opbouw gebruik, komt er in budget op einddatum verkoop bancaire lijfrente, maar komen er geen periodieke uitkeringen (lijfrenten). Hoe kan ik hier beter mee omgaan?

 

Antwoord: U heeft alleen een opbouw product opgevoerd. Op de einddatum komt dit éénmalig tot uitkering'in het budget. U zult zelf nog aansluitend op deze éénmalige uitkering een uitkeringsproduct (bancair of verzekering) moeten opvoeren. De koopsom/éénmalige inleg voor dit uitkeringsproduct wordt gezien als aftrekpost voor de belasting, waardoor één en ander fiscaal neutraal verloopt. U kunt er ook voor kiezen om in het opbouw product aan te vinken dat de uitkering wordt afgestort. Dan blijft deze buiten het budget. U zult dan tevens in het uitkeringsproduct moeten aangeven dat deze afkomstig is van een opbouw product. Dan blijft ook de koopsom/éénmalige inleg buiten het budget. Dat sluit aan bij de praktijk, waar het het afstorten en wederom inleggen niet via het budget van de cliënt verloopt, maar wordt afgewikkeld tussen verzekeraars en banken onderling.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen