Volgen

Hoe kan ik de expiratie datum van een lijfrente opbouw product uitstellen?

Vraag: Ik heb een klantsituatie met een bestaand lijfrente opbouw product en een geplande expiratie op leeftijd 65. De cliënt geeft aan dat hij blijft doorwerken tot minimaal zijn
67-ste jaar. Ik wil hem kunnen adviseren welke mogelijkheden er zijn om het opbouw product uit te stellen.

 

Antwoord: U kunt dit advies op verschillende manieren aanpakken. Allereerst kunt u kiezen om het bestaande opbouw product te bewerken, in de vorm van een maatregel. U stelt de einddatum uit tot latere jaren en continueert het product bij de huidige aanbieder. Het uitstellen van de expiratie zorgt voor extra aangroei van het opbouwkapitaal, in de vorm van bijvoorbeeld rente en/of dividend en/of waardegroei. Vergeet u daarbij niet het gegarandeerde/geprognotiseerde eindkapitaal te herberekenen.  Bij het gegeven toelichting kunt u uw adviesmotivatie kwijt. Vervolgens voert u een nieuw uitkeringsproduct op. Dat kan zijn een bankproduct of een verzekeringsproduct, bij dezelfde op een andere aanbieder, op basis van garantie (sparen) of prognose (belegging). Maar ook combinaties van het voorgaande zijn mogelijk.
Tot slot kunt er ook voor kiezen om niet het bestaande opbouwproduct te gaan wijzigen, maar een nieuw lijfrente uitkeringsproduct toe te voegen, in de vorm van een maatregel. Door de startdatum van het nieuwe lijfrente uitkeringsproduct gelijk te stellen aan de oorspronkelijke expiratiedatum van het bestaande opbouwproduct, en daarbij de start van de uitkeringen twee jaar later in te laten gaan, kan het koopsom kapitaal nog twee jaar aangroeien. Zorg altijd dat het berekende bedrag van de lijfrente uitkering is bijgewerkt op het bedrag van de koopsom. Dat kan door de rekenbutton te gebruiken achter het gegeven uitkering.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen