Volgen

Hoe pas ik de fiscale bandbreedte eis voor een KEW/BEW/SEW, van 1 op 10, correct toe?

Vraag: Voor een KEW, SEW of BEW geclausuleerd opbouwproduct gelden meerdere fiscale voorwaarden voor het kunnen ontvangen van een belastingvrije uitkering/ kapitaalsverzekering vrijstelling. Eén van die fiscale voorwaarden is dat de jaarlijkse premiebetalingen binnen de bandbreedte verhouding één op tien blijven.

De grootste jaarbetaling mag niet meer zijn dan tien keer de kleinste jaarbetaling. Waar komt dit terug in de Advisor en hoe wordt ermee gerekend?

 

Antwoord: Het gegeven fiscale bandbreedte komt u tegen bij de producten SEW, spaarrecht eigenwoning, en BEW, beleggingsrecht eigenwoning. Ook wanneer u een spaar-/beleggingsverzekering toevoegt en daarbij kiest voor het clausule gegeven 'KEW, Box 1 vrijgesteld'. U krijgt automatisch de verhouding te zien tussen de hoogste premies/inleg in enig jaar en de laagste premies/inleg in enig jaar. Ook bij een geruisloze wordt er ook automatisch rekening gehouden met de 'overgenomen' premiejaren van het voorafgaande product. In het geval de bandbreedte eis wordt overschreden wordt u hierop geattendeerd.


Een getallenvoorbeeld: een KEW polis is gestart op 1 januari 2004. De periodieke maandelijkse inleg bedraagt 100 euro. De éénmalige inleg op startdatum bedroeg 2000 euro. De premiebetaling eindigt op 1 juli 2020. De kleinste jaarbetaling is 600, namelijk het gebroken laatste jaar. De grootste jaarbetaling is geweest bij de start, een bedrag van 3200. De fiscale bandbreedte bedraagt in dit geval 1 op 5,33. In dit geval wordt voldaan aan de bandbreedte eis van 1 op 10.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen