Volgen

Ik wil mijn KEW polis geruisloos voortzetten in een SEW rekening. Hoe pak ik dat aan in mijn hypotheekadvies?

Vraag: Momenteel heeft mijn klant een beleggingsverzekering hypotheek, het gekoppelde aflosproduct heeft een KEW clausule. Eén van mijn analyses zal zijn om het KEW aflosproduct fiscaal door te schuiven in een nieuw te openen SEW rekening. Hoe krijg ik dat voor elkaar en wat zijn de gevolgen voor dit advise?

 

Antwoord: Fiscaal geruisloos voortzetten is alleen mogelijk tussen aflosproducten met hetzij een KEW, hetzij een BEW hetzij een SEW clausule. Dergelijke belastingclausules maken gebruik van de vrijstelling voor kapitaalverzekeringen. Die vrijstelling zorgt ervoor dat het vermogen niet jaarlijks wordt belast in box 3, en de uitkering op einddatum onder voorwaarden ook niet wordt belast in box 1. Het doorschuiven houdt in dat het bestaande product wordt stopgezet en er een nieuw (vervangend) product voor wordt gestart. Het bijzondere aan de vervanging is dat de reeds verstreken spaarjaren van het stopgezette product behouden blijven. De waarde van het stopgezette en fiscaal voortgezette product komt ook niet tot uitkering in de Need fase. De economische waarde gaat vloeiend (lees geruisloos) over in het nieuwe product.

De aandachtspunten voor deze situatie zijn:


- Er moet in de Huidige situatie sprake zijn van hetzij een spaar-/beleggingsverzekering met fiscale clausule, hetzij een SEW, hetzij een BEW aflosproduct. De spaar-/beleggingsverzekering moet of de Clausule 'Box 1 vrijgestelde kapitaalverzekering eigenwoning' hebben of  de Clausule 'Box 3 vrijgesteld';
- Dit bestaande aflosproduct moet zijn gekoppeld aan een bestaand hypotheekdeel. Het hypotheekdeel op haar beurt is gekoppeld aan de bestaande eigenwoning (onroerende zaak);


- In de woningwens kiest u voor het bestaande aflosproduct, in de stap Huis& hypotheek, voor de Status 'Stop, fiscaal voortzetten'.


- In de Need tab/fase kiest u voor het oplossen van de woningwens met een Financieringsconstructie. In de hypotheekconstructie kiest u voor hetzij de hypotheekvorm Spaarrecht eigen woning (SEW) hypotheek, Beleggingsrecht eigenwoning (BEW) hypotheek, beleggingsverzekering hypotheek of spaarverzekering hypotheek.


- U kiest voor het gegeven Status de standaardwaarde 'Nieuw'. Wanneer er sprake is van een spaarverzekering dient u eerst nog de clausule van de verzekering juist in te stellen. Direct onder het gegeven Status vindt u het gegeven Fiscaal voortzetten. Hier selecteert u het stopgezette (en fiscaal voort te zetten) bestaande aflosproduct.

De advisor rekent nu voor het nieuwe product automatisch verder met de economische waarde van het bestaande product. Ook de afgeronde premie-/inlegjaren worden automatisch meegeteld voor de bandbreedte eis en de minimale spaarjaren eis.

Hieronder twee schermvoorbeelden, respectievelijk de woningwens en het SEW aflosproduct in de financieringsconstructie oplossing.

2.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen